Notulen ALV 27 februari jl. en agenda kring zuid

Van: Afdeling 9 Oost-Nederland <info@afdeling9.nl>
Verzonden: zaterdag 18 maart 2023 11:54
Onderwerp: Notulen ALV 27 februari jl.

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

In de bijlage treft u de notulen aan van onze algemene ledenvergadering welke op 27 februari jl. is gehouden.
Het vliegprogramma en ophaalschema 2023 ontvangt u a.s. woensdag (22 maart) van mij.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

https://afdeling9.nl/nieuw/wp-content/uploads/2023/03/Notulen-ALV-Afdeling-9-27-februari-2023-2.pdf

Reacties zijn gesloten.