FW: Indeling Zuid in 3 CC’s

Goedenavond,

Er is een voorstel binnengekomen om Zuid in 3 CC’s te verdelen. Zie bijlagen voor het voorstel.

16 oktober a.s. wordt hierover vergaderd in Lichtenvoorde, zie onderstaande uitnodiging van Marcel van Melis. 

Aangezien wij geen vergadering vooraf hebben wil ik graag weten of je VOOR of TEGEN bent. Dit kun je laten weten door kort te reageren op deze mail. Indien ik geen reactie krijg, ga ik ervanuit dat je geen voorkeur hebt. 

Groeten Sander

Van: Marcel van Melis <marcelvanmelis@kpnmail.nl>
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 09:14
Aan: Marcel van Melis <marcelvanmelis@kpnmail.nl>
Onderwerp: FW: Indeling Zuid in 3 CC’s

Aan alle verenigingen van Kring Zuid,

Op verzoek van het bestuur van Afdeling 9 houden wij op 16 oktober een vergadering voor de verenigingen van Kring Zuid,

omdat er van een paar verenigingen een verzoek was gekomen om te komen tot een nieuwe CC indeling in onze Kring.

Zie ook hiervoor de stukken en de agenda van Afdeling 9.

Een voorstel hiervoor van P.V. Ons Genoegen uit Ulft heb ik U al door gestuurd.

Deze vergadering is op maandag 16 oktober a.s., aanvang 20.00 uur bij P.V. de Blauwe Doffer, Oude Aaltenseweg 31 te Lichtenvoorde.

De volledige agenda hiervoor en ook een voorstel van het Kringbestuur volgt zo spoedig mogelijk.

Ook kan men nog tot 16 oktober nog de opgave voor de ringenrace van Kring Zuid 2024/2025 inzenden of meebrengen op deze vergadering.

Namens bestuur Kring Zuid,

M. van Melis.

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Andre Jansen [mailto:mailandrejansen@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 22:02
Aan: Marcel van Melis <marcelvanmelis@kpnmail.nl>
Onderwerp: Indeling Zuid in 3 CC’s

Beste Marcel,

Conform het bestuursvoorstel van de Afdeling willen wij graag kijken of de nieuwe indeling in 3 CC’s wordt gedragen in Zuid.
Op verzoek van de Afdeling hebben wij Goor meegenomen in de indeling en Dinxperlo overgezet naar CC A.
Zie bijgaande indeling. Zo hopen we op meer spelplezier in iedere CC.

Wij begrijpen de redenen van de leden van De Reggevliegers Goor. Dit is juist ook ons probleem. Zie bijlage verdeling 1e 10 prijzen per vlucht oude CC Silvolde en oude CC Achterhoek.
Mocht de indeling zo blijven zoals die nu is dan zijn wij geen voorstander om Goor bij Zuid in te delen. De diepte van de CC wordt dan nog meer.

Wordt er voor 20 oktober nog een vergadering uitgeschreven in Zuid?
Zo niet, wil je deze mail met bijlagen doorsturen aan alle verenigingen in Zuid.
Graag verneem ik van de verenigingen of er bezwaren zijn tegen de nieuwe indeling of dat we het zo kunnen indienen bij de Afdeling.
Graag voor 15 oktober bericht zodat ik een terugkoppeling kan sturen aan de secretaris Arjan.

Wij begrijpen ook dat weer een nieuwe indeling extra werk meebrengt voor de bestuurders, echter de spelvreugde voor de leden moet toch belangrijker zijn.

Bij voorbaat dank,

André Jansen
Voorzitter PV Ons Genoegen Ulft.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.