Agenda ALV Afdeling 9 op 30 oktober a.s.

Beste bestuurders,

In de bijlage treft u de agenda met bijbehorende stukken aan voor onze ledenvergadering van maandag 30 oktober a.s.

In de bijlage treft u ook een aantal stukken aan van de NPO-ledenraad. Het betreft een aantal voorstellen, een document betreffende het toekomstperspectief van de duivensport en een toelichting op het Nationale vliegprogramma 2024. Alle informatie over de NPO-ledenraad vindt u via de volgende link. https://www.duivensportbond.nl/ledenraad

Naar aanleiding van de voorstellen die zijn binnengekomen en enkele wensen van het bestuur zullen wij als afdeling nog een amendement bij de NPO inbrengen op het Nationale vliegprogramma 2024. In verband met vakantie lukt ons dat niet om op kort termijn te regelen. We zullen u daarom in de tweede week van oktober hierover nader informeren.

Willen de secretarissen van alle verenigingen hun leden voorzien van de informatie uit deze mail. Bijvoorbaat hartelijk dank.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.